Chi hội Khuyến học

BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI KHUYẾN HỌC

NHIỆM KỲ 2023-2028:

1) Chủ tịch: Cô Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó hiệu trưởng (áo dài vàng)

2) Phó Chủ tịch: Thầy Nguyễn Quốc Cường, Thư ký Hội đồng (áo trắng)

3) UVBCH: Cô Nguyễn Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Công đoàn (váy hoa)

4) UVBCH: Cô Đặng Thị Mỹ Hạnh, tổ trưởng tổ Văn phòng (áo dài xanh)

5) UVBCH: Thầy Trần Lê Nhật Minh (áo xanh)