Chương trình “CHÚNG CON LUÔN BÊN MẸ”

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 – 07/05/2024). Thực hiện công văn số 12 về việc tiếp tục đẩy mạnh mô hình chúng con luôn bên mẹ của Quận đoàn Sơn Trà năm 2024.

Sang ngày 07/05/2024, Ban Thường vụ đoàn trường THPT Tôn Thất Tùng đã đến thăm hỏi gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Mạnh (44 Thủ Khoa Huân, An Hải Đông, quận Sơn Trà).

Hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm và vai trò của thế hệ trẻ trong việc thực hiện các chính sách đối với người có công, Mẹ Việt Nam anh hùng, thể hiện ý nghĩa cao cả của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; góp phần chăm lo các Mẹ Việt Nam anh hùng bằng những hành động thiết thực mang tính thực tiễn, đời thường; đồng thời, nâng cao đời sống tinh thần, đem đến nhiều niềm vui, sự chia sẻ cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.