Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG THPT TÔN THẤT TÙNG HIỆN NAY

13TT   Họ và tên Chức vụ Năm sinh
Thời điểm bổ nhiệm lần đầu tại đơn vị
  Điện thoại Ghi chú
1 Đoàn Văn Viết Dũng Hiệu trưởng 1971
02/12/2020
  0989073597  
2 Phạm Thị Ngọc Thảo

Phó Hiệu trưởng

1978
01/12/2017
  0934768689  
3

Huỳnh Thị Minh Nguyệt

Phó Hiệu trưởng

1978
 05/9/2023   0917082666  

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRƯỜNG THPT TÔN THẤT TÙNG QUA CÁC GIAI ĐOẠN

 

STT   Họ và tên Chức vụ Năm sinh
Từ Đến Ghi chú
1
Trịnh Thị Gấm
Phó Hiệu trưởng

1978

11/3/2014

04/9/2023
 
2 Trần Thị Kim Vân Hiệu trưởng

 

4/2014

12/2020 Chuyển sang giữ chức vụ Hiệu trường Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến
3 Nguyễn Thành Hảo

Phó Hiệu trưởng

  8/2004 10/2016 Nghỉ hưu
4 Võ Văn Khánh

Phó Hiệu trưởng

  01/2013 11/2019 Chuyển sang giữ chức vụ Hiệu trường Trường THPT Thanh Khê
5 Nguyễn Hữu Dũng Hiệu trưởng   8/2004 4/2014 Đã mất
Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng giai đoạn 02/12/2020 đến 04/9/2024