Hội đồng trường

– Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023-2028 hiện nay: Ông Đoàn Văn Viết Dũng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng;

– Phó chủ tịch: Ông Phan Xuân Nam Hải, Phó trưởng phòng GDTrH và GDTX Sở GD-ĐT;

– Thư ký: Ông Nguyễn Quốc Cường

 

– Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023 giai đoạn 2021-2023: Ông Đoàn Văn Viết Dũng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng;

– Phó chủ tịch: Bà Lê Thị Ngọc Mai, Chánh Thanh tra Sở GD-ĐT;

– Thư ký: Bà Phạm Ngọc Thủy