Chi bộ Trường THPT Tôn Thất Tùng tổ chức kết nạp đảng viên cho đoàn viên thanh niên học sinh ưu tú

           Thực hiện kế hoạch công tác phát triển Đảng viên trong học sinh của Chi bộ trường THPT Tôn Thất Tùng; thực hiện kế hoạch hoạt động phong trào của Đoàn trường đồng thời cùng hướng tới chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí […]

Hội nghị Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày 14/12/2023, Chi bộ Trường THPT Tôn Thất Tùng đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hội nghị vinh dự được đón tiếp và phát biểu chỉ đạo […]

Hành trình về nguồn năm 2023

                Ngày 02/12/2023, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội cha mẹ học sinh Trường THPT Tôn Thất Tùng tổ chức Hành trình về nguồn năm 2023. Hoạt động nhằm mục đích:                 – Giúp cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu lịch sử  và truyền thống cách mạng của […]