Chi bộ

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TÔN THẤT TÙNG

CHI ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025:

1) Bí thư: thầy Đoàn Văn Viết Dũng (hàng thứ 1, người thứ 5, bên phải sang),

2) Phó Bí thư: cô Trịnh Thị Gấm (hàng thứ 1, người thứ 3, bên phải sang)

3) Chi ủy viên: Cô Phạm Thị Ngọc Thảo (hàng thứ 1, người thứ 6, bên phải sang)

4) Chi ủy viên: Cô Phạm Thị Lương (hàng thứ 1, người thứ 2, bên phải sang)

5) Chi ủy viên: thầy Trần Lê Nhật Minh (hàng thứ 2, người thứ 1, bên phải sang)

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

 
Số TT Họ và tên đảng viên Tổ chuyên môn Chức vụ Ghi chú
1 Đoàn Văn Viết Dũng Vật lý-CN Bí thư  
  Nguyễn Thị Thu Hào Văn phòng   Chuyển đi 30/8/2023
2 Đặng Thị Mỹ Hạnh Văn phòng    
  Trịnh Thị Gấm Vật lý-CN P. Bí thư Thạc sĩ, Chuyển đi tháng 9/2023
3 Phạm Thị Lương Toán-Tin Chi ủy viên Thạc sĩ
4 Vũ Thanh Tùng Toán-Tin   Thạc sĩ
5 Phạm Thị Nga Toán-Tin   Thạc sĩ
6 Đàm Quốc Bảo Hùng Toán-Tin    
7 Phan Thị Tường Vy Toán-Tin   Thạc sĩ, năm vào Đảng 2019
8 Nguyễn Thị Thu Huyền Toán-Tin   Dự bị tháng 29/12/2022
9 Lê Thị Thanh Bình Vật lý-CN    
10 Nguyễn Thị Tình Vật lý-CN    
11 Nguyễn Vũ Việt Hùng Sinh-TD-GDQP    
12 Võ Thị Việt Hà Sinh-TD-GDQP   Thạc sĩ
13 Nguyễn Thị Hồng Thủy Sinh-TD-GDQP    
14 Phan Thị Phương Anh Sinh-TD-GDQP    
15 Hồ Thị Hồng Sinh-TD-GDQP    
16 Cao Xuân Thái Sinh-TD-GDQP   Thạc sĩ, dự bị tháng 12/2022
17 Huỳnh Thị Minh Nguyệt Tiếng Anh   Chuyển đến tháng 10/2023
18 Nguyễn Thị Mai Hiên Tiếng Anh    
19 Phan Đình Thuận Hóa học   Năm vào Đảng 2022
20 Lê Trần Nhật Minh Hoá học Chi ủy viên, Văn thư CB
Năm vào Đảng 2019
21 Phạm Thị Ngọc Thảo Hoá học Chi ủy viên  
22 Nguyễn Quốc Cường Sử-Địa-GDCD    
  Bùi Thị Huế Sử-Địa-GDCD   Năm vào Đảng 2018, Chuyển đi 9/2023
23 Phạm Thị Sao Mai Sử-Địa-GDCD    
24 Võ Thị Ngọc Sử-Địa-GDCD    
25 Phạm Thị Thúy Ngữ văn    
26 Đặng Thị Thanh Tường Ngữ văn   Năm vào Đảng 2017
27 Lê Văn Hoạt Sinh-TD-GDQP   Ngày vào Đảng 01/8/23
28 Doãn Thị Hà Sử-Địa-GDCD   Ngày vào Đảng 01/8/23
29 Nguyễn Trường Thi
Sử-Địa-GDCD   Chuyển SHĐ đến 27/9/2023
30 Trương Thị Thủy Văn phòng   Kết nạp ngày 16/5/2024
31 Phạm Gia Khang Chi đoàn 12/3   Kết nạp ngày 23/5/2024

Danh sách có  31 đảng viên.

I. DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

Số TT Họ và tên đảng viên Tổ chuyên môn Chức vụ  
1 Đoàn Văn Viết Dũng Vật lý-CN Bí thư  
2 Nguyễn Thị Thu Hào Văn phòng    
3 Đặng Thị Mỹ Hạnh Văn phòng    
4 Trịnh Thị Gấm Vật lý-CN Phó Bí thư  
5 Phạm Thị Lương Toán-Tin Chi ủy viên  
6 Vũ Thanh Tùng Toán-Tin    
7 Phạm Thị Nga Toán-Tin    
8 Đàm Quốc Bảo Hùng Toán-Tin    
9 Phan Thị Tường Vy Toán-Tin    
10 Nguyễn Thị Thu Huyền Toán-Tin    
11 Lê Thị Thanh Bình Vật lý-CN    
12 Nguyễn Thị Tình Vật lý-CN    
13 Nguyễn Vũ Việt Hùng Sinh-TD-GDQP    
14 Võ Thị Việt Hà Sinh-TD-GDQP    
15 Nguyễn Thị Hồng Thủy Sinh-TD-GDQP    
16 Phan Thị Phương Anh Sinh-TD-GDQP    
17 Hồ Thị Hồng Sinh-TD-GDQP    
18 Cao Xuân Thái Sinh-TD-GDQP    
18 Cao Xuân Thái Sinh-TD-GDQP    
19 Nguyễn Thị Mai Hiên Tiếng Anh    
20 Phan Đình Thuận Hóa học    
21 Lê Trần Nhật Minh Hoá học Chi ủy viên  
22 Phạm Thị Ngọc Thảo Hoá học Chi ủy viên  
23 Nguyễn Quốc Cường Sử-Địa-GDCD    
24 Bùi Thị Huế Sử-Địa-GDCD    
25 Phạm Thị Sao Mai Sử-Địa-GDCD    
26 Võ Thị Ngọc Sử-Địa-GDCD    
27 Phạm Thị Thúy Ngữ văn    
28 Đặng Thị Thanh Tường Ngữ văn    

Danh sách có 28 đảng viên.