Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023-2024


STT Họ và tên Môn dạy
Chi đoàn
Chức vụ Ghi chú
1 Thầy Nguyễn Quốc Cường
Địa lí   Bí thư
 
2 Cô Lê Thị Thuỳ Trang Toán   Phó Bí thư  
3 Cô Trần Thị Thanh Thuý Sinh học   Uỷ viên  
4 Thầy Nguyễn Minh Duýt Địa lí   Ủy viên  
5 Thầy Nguyễn Trường Thi Lịch sử   Ủy viên  
6 Cô Nguyễn Thị Hoà Châu Hoá học   Ủy viên  
7 ĐV Nguyễn Phan Hoài Anh   12/10 Ủy viên  
8 ĐV Phạm Gia Khang   12/3 Ủy viên  
9 ĐV Nguyễn Thị Thảo Hoà   12/4 Ủy viên  
10 ĐV Võ Thị Hồng Trinh   12/10 Ủy viên  
11 ĐV Lê Mai Văn Nam   11/11 Ủy viên  
12 ĐV Nguyễn Viết Nguyên   11/5 Ủy viên  
13 ĐV Hồ Thị Mỹ Tâm   11/2 Ủy viên  
14
VĐ Võ Thị Như Ngọc   11/5 Ủy viên  
15 ĐV Nguyễn Thị Hồng Hạnh   11/1 Ủy viên