Liên hệ & Góp ý

Trường THPT Tôn Thất Tùng – Thành phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ: Số 200, đường Trần Nhân Tông, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
  • Email: thpttonthattungdn2021@gmail.com
  • Điện thoại: 0236.3935191