Công đoàn

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023-2028

 

 

Chủ tịch Công đoàn: Cô Nguyễn Thị Hồng Thủy (người thứ 6 bên trái sang)

Phó Chủ tịch CĐ:       Thầy Trần Lê Nhật Minh (người thứ 4 bên trái sang)

UVBCHCĐ:                 Chị Đặng Thị Mỹ Hạnh (người thứ 3 bên trái sang)

    Thầy Cao Xuân Thái (người thứ 3 bên phải sang)

    Cô Phạm Thị Sao Mai (người thứ 2 bên phải sang)

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG (RÚT GỌN)

 

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Chức vụ hiện nay

 

Trình độ chuyên môn

Đảng

Chính quyền

Đoàn Thể

1

Đặng Thị Mỹ Hạnh

13/8/1981

Đà Nẵng

 Đảng viên

Tổ trưởng  tổ Văn phòng

 

ĐH Quản trị văn phòng

2

Phạm Thị Sao Mai

10/08/1994

Thanh Hoá

Đảng viên

   

Thạc sỹ

3

Lê Trần Nhật Minh

05/12/1993

Quảng Nam

Đảng viên

Giáo viên

Bí thư Đoàn trường

Cử nhân hóa học

4

Cao Xuân Thái

01/08/1995

Quảng Nam

Đảng viên

Giáo viên

Bí thư Chi đoàn giáo viên

Thạc sĩ Giáo dục học

5

Nguyễn Thị Hồng Thuỷ

04/08/1981

Quảng Bình

Đảng viên

Giáo viên

 

ĐHSP Giáo dục thể chất