Công văn số 945/SGDĐT-HC&GDCT – 05/04/2024 – Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III (từ 15/3/2024 đến hết ngày 15/8/2024)

Link gửi ảnh dự thi: <tại đây>