FPT hỗ trợ 100% học phí chuyên ngành mỹ thuật đa phương tiện tại FPT ARENA dành cho HS THPT TÔN THẤT TÙNG

FPT HỖ TRỢ 100% HỌC PHÍ CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN TẠI FPT ARENA DÀNH CHO HS THPT TÔN THẤT TÙNG – Đối tượng: Học sinh lớp 11,12 trường THPT Tôn Thất Tùng – Đăng ký tham gia học bổng tại: https://arena.fpt.edu.vn/chamsangtao-hb/  – Hình thức thi: online    Bạn có NIỀM ĐAM MÊ […]