Giới thiệu bài hát mới: “TRƯỜNG TÔN THẤT TÙNG-MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU”- sáng tác kỷ niệm 20 năm thành lập Trường (10/8/2004-10/8/2024)

Nghe bài hát: ĐỌC RÁP: Nam: Ngôi trường của em xinh thật là xinh; Biệt danh 3 Tê (3T) là Tôn Thất Tùng; Một vị Anh hùng lao động ngành Y’ Huyền thoại mổ tim thật là diệu kỳ. Nữ: Em yêu trường em Em yêu nhiều lắm; Yêu thầy – yêu cô -yêu cả […]