Giới thiệu bài hát mới: “TRƯỜNG TÔN THẤT TÙNG-MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU”- sáng tác kỷ niệm 20 năm thành lập Trường (10/8/2004-10/8/2024)

Nghe bài hát:

ĐỌC RÁP:

Nam:

Ngôi trường của em xinh thật là xinh;

Biệt danh 3 Tê (3T) là Tôn Thất Tùng;

Một vị Anh hùng lao động ngành Y’

Huyền thoại mổ tim thật là diệu kỳ.

Nữ:

Em yêu trường em Em yêu nhiều lắm;

Yêu thầy – yêu cô -yêu cả bạn bè.

Nam:

Học tập thật chăm – để nhiều kiến thức.

Nữ:

Mai sau góp sức – góp sức xây đời.

Nam+Nữ:

Thật là tuyệt vời-tuyệt vời bạn ơi!