Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong đổi mới giáo dục

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có vai trò như thế nào trong việc thực hiện Nghị quyết? Các giải pháp cơ bản để xây dựng và phát triển đội ngũ này trong thời gian tới? Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI khẳng định: “Cùng với đổi mới cơ chế […]

Ngoại khóa Chi đoàn giáo viên: “Xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường”

Thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021, vào tiết chào cờ buổi sáng – chiều ngày 2/11/2020 tại sân trường THPT Tôn Thất Tùng, chi đoàn giáo viên tổ chức thành công hoạt động ngoại khóa chủ đề: “ Xây dựng tình bạn đẹp, nói […]