Một số lưu ý khi nâng cấp website

- Cần cho phép cài đặt thời gian xuất hiện của bài viết xuất hiện trên sliderbar 
- Khi xóa bài viết cần xóa luôn các file media có liên quan (nhưng không được sử dụng ở các bài viết khác
- Định dạng soạn thảo văn bản (bài viết) khó điều chỉnh theo ý muốn
- Cho pháp sử dụng 1 số ký tự đặc biệt trong tên bài viết (Ví dụ: <ký tự đặc biệt> Một số lưu ý khi nâng cấp website)
- Cho phép cài đặt thời gian xuất hiện trên "Tin mới" (ví dụ thông báo chào hàng chỉ cần cho xuất hiện 5 ngày)