Giải nhì Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm 2015 cấp thành phố

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 về lĩnh vực ứng dụng Công nghệ thông tin; Tiếp tục hưởng ứng cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning do Bộ GD&ĐT tổ chức, Sở GD&ĐT tổ chức Cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm 2015 cấp thành phố.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiện đại; khuyến khích, động viên giáo viên tiếp tục hưởng ứng phong trào xây dựng, thiết kế bài giảng điện tử, bài giảng e-learning để phục vụ việc dạy và học trong các trường phổ thông đảm bảo tính tích cực và tự học.

Bằng sự đầu tư chu đáo cả về trí tuệ lẫn thời gian và công sức, các bài giảng tham gia Cuộc thi của giáo viên Trường THPT Tôn Thất Tùng đã đạt được những kết quả cao trong đợt dự thi này gồm có 2 giải nhì và 2 giải khuyến khích, cụ thể:

Cô Võ Thị Việt Hà, tổ Sinh học đạt giải Nhì
Cô Nguyễn Thị Thu Huyền, tổ Toán đạt giải Nhì
Cô Chế Thị Thu Thủy, tổ Ngoại ngữ đạt giải Khuyến khích
Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, tổ Hóa học đạt giải Khuyến khích.