Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học

Thực hiện Công văn 625 của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học năm 2024; thực hiện phong trào và công tác thanh niên trường học năm học 2023-2024.

Chiều ngày 06/04/2024 Đoàn trường phối hợp với Phòng Phòng chống tệ nạn ma tuý – Sở Lao động và Thương binh xa hội TP Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền trang bị kiến thức cho các em học sinh nhằm đẩy lùi tệ naạn ma tuý trong học đường.

Tham dự và báo cáo viên có sự hiện diện của Ông Đặng Văn Thông – Chuyên viên Sở Lao động và Thương binh xã hội, tại đây Ông đã cho các bạn học sinh xem và giải thích những ma tuý tồn tại xung quanh cuộc sống của các em và Ông cũng đã tuyên truyền cho các bạn học sinh những cách phòng chống các tệ nạn ma tuý ở lứa tuổi học sinh

Một số hình ảnh ghi nhận