Đoàn Trường THPT Tôn Thất Tùng đạt giải Ba dự án chăm sóc sức khoẻ tâm thần dành cho thanh thiếu nhi trường học năm 2023 do Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức

Ngày 07/01/2024, để đánh giá hiệu quả, chất lượng các dự án tham gia hoạt động khối THPT, Thành Đoàn ĐN phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức Chương trình báo cáo, đánh giá và tổng kết hoạt động “Dự án Chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu nhi” năm 2023 vào […]

Đoàn Trường THPT Tôn Thất Tùng đạt Giải nhất Ngày hội văn hóa đọc Đà Nẵng năm 2023, lần thứ 2.

Sáng và chiều ngày 08/12/2023. Ngày Hội văn hoá đọc năm 2023 do Sở văn hoá thể thao Đà Nẵng phối hợp với Thư viện khoa học Đà Nẵng và Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức. Đoàn trường THPT Tôn Thất Tùng đã hưởng ứng đại diện cho quận đoàn Sơn Trà tham gia và […]