Đoàn trường THPT Tôn Thất Tùng đạt giải Nhất Giải Cờ vua do quận Đoàn Sơn Trà tổ chức

Xin chúc mừng em Cái Hoàng Kim Sơn đoạt Huy chương Vàng giải cờ vua thanh niên học sinh quận Sơn Trà . Cũng Trong giải cờ vua do quận đoàn Sơn Trà tổ chức vào ngày 21/04/2024 Đoàn trường THPT Tôn Thất Tùng cũng đã đạt giải Ba đồng đội với 2 bạn học sinh Cái Hoàng Kim Sơn 11/9 và Nguyễn Đức Minh Triết 10/2