Bàn giao đoàn viên thanh niên học sinh về sinh hoạt tại địa phương hè năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2024, căn cứ công văn số 64 -CV/ĐTN V/v tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi năm 2024 của BTV quận Đoàn Sơn Trà. Đồng thời nhằm phối hợp với Đoàn phường trong công tác quản lý Đoàn viên trong dịp nghỉ hè năm 2024.

Sáng ngày 11/5/2024 BCH Đoàn trường tổ chức hướng dẫn đăng ký sinh hoạt hè tại địa phương cho khối 10, 11 đối với các đoàn viên học sinh không tham gia sinh hoạt tại Đội TNTN Hoa phượng đỏ và các CLB, đội nhóm của Đoàn trường đong thời Đoàn trường cũng hướng dẫn bàn giao Đoàn viên về sinh hoạt tại cơ sở mới đối với học sinh khối 12 sau ngày 23/05/2024.