Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Chẳng biết từ khi nào sách đã trở thành kho tàng văn hóa của nhân loại, là người thầy của tất cả người thầy. Là thứ không thể xa rời với cuộc sống, sách dạy chúng ta làm người, đưa chúng ta đến những chân trời mới, đẹp đẽ vô cùng.

Hiểu được vai trò, vị trí quan trọng của sách cũng như văn hóa đọc đối với mỗi cá nhân, tập thể và sự phát triển của xã hội. Ngày 21/4 hàng năm đã trở thành “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, phát huy ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Nhằm hưởng ứng và tuyên truyền. Sáng ngày 22/04/2024 Đoàn trường phối hợp với thư viện trường tổ chức ngày Hội văn Hoá đọc sách cho các bạn Đoàn viên thanh niên trường .

Mời các bạn đọc đến với thư viện trường nhé .