Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

Thực hiện kế hoạch số 3506 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng về Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023. Đoàn trường THPT Tôn Thất Tùng phat động tổ chức tuyên truyền đến toàn thể các học sinh trong trường thông qua buổi sinh hoạt lớp với chủ đề:

“Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030!”
 Trong buổi sinh hoạt lớp với sự hướng dẫn của GVCN 33 chi đoàn đã tuyên truyền:
Tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt Nam, tại thành phố Đà Nẵng: dịch tập trung trong các nhóm quần thể nguy cơ cao, cảnh báo nguy cơ gia tăng lây nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ đồng giới (MSM), đặc biệt nhóm MSM tuổi vị thành niên.
Các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Chiến lược quốc gia kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.