5 bước trải nghiệm cuộc thi nghiên cứu KHKT

             Trải nghiệm cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật không chỉ mang đến cho học sinh, sinh viên cơ hội tiếp cận chuyên sâu lĩnh về lĩnh vực yêu thích, mà còn giúp các bạn sớm rèn luyện phong làm việc khoa học, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tiếp cận từ nhiều phía. Để sẵn sàng cho các cuộc thi nghiên cứu khoa học, học sinh sinh viên cần thực hiện 5 bước cơ bản sau đây: <http://fpt.edu.vn/tin-tuc/trai-nghiem-fpt-edu/trai-nghiem-cuoc-thi-nghien-cuu-khoa-hoc-ky-thuat>