Các sản phẩm dự thi của các chi đoàn chào mừng ngày NGVN 20/11/2023

SẢN PHẨM BÁO TƯỜNG-INFOGRAPHIC (Khối 10)

SẢN PHẨM CHỤP ẢNH TẬP THỂ (KHỐI 11)

SẢN PHẨM KHOẢNH KHẮC VIDEO “MÙA TRI ÂN” (KHỐI 12)