Kết quả tham gia các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023) của Đoàn Trường THPT Tôn Thất Tùng.

Xin chúc mừng các chi đoàn và cá nhân học sinh đã đạt giải trong Chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023) của Đoàn Trường THPT Tôn Thất Tùng.